Dvojptáček z Česka okouzlil porotu

Má dvě hlavičky a dvě nožky, dlouhý pestrobarevný krk a žádná křídla. Tak bude vypadat nová hračka, která bude k dostání v obchodních domech IKEA po celém světě. Jejím autorem je šestiletý Lukáš z Česka. Blahopřejeme!

Jak se Lukášek o výhře dozvěděl

Ohlédnutí za prvním ročníkem

Podívejte se na roztomilého ufona z Nizozemska a další vítězné návrhy z mezinárodního kola prvního ročníku soutěže. Podle deseti vítězných návrhů od malých designérů z roku 2014 se již zhotovily opravdové plyšové hračky, které nyní můžete potkat v obchodních domech IKEA.

Prohlédněte si plyšové vítěze z roku 2014
Zapisovat se nemusíte!

Nemusíte se předem hlásit na kreslení, stačí přijít do vámi vybraného obchodního domu. Přijďte s dětmi do obchodního domu od 5. do 7. listopadu od 10.00 do 20.00 h.
Těsíme se na vás!

Mezinárodní vítězné návrhy

Amina
6 let
Španělsko
Irmak
5 let
Turecko
Naurazka Salsabila
9 let
Indonésie
Yik To
7 let
Hong Kong
Lukáš
6 let
Česká republika
Léonard
6 let
Kanada
Chutirada
5 let
Thajsko
Miro
7 let
Finsko
Salma
8 let
Egypt
Maïa
6 let
Francie

Vítězné kresby za Česko

myšák
hlasů: 88
IKEA Brno
Martin K., 9 let
Česká republika
Světluška BIKI
hlasů: 38
IKEA Praha-Černý Most
Karolína B., 10 let
Česká republika
Pohádkový pejsek
hlasů: 34
IKEA Praha-Zličín
Ema P., 7 let
Česká republika
Tukánek Eliška
hlasů: 33
IKEA Praha-Zličín
Adéla Š., 6 let
Česká republika
Zamilovaná zmrzlina
hlasů: 30
IKEA Ostrava
Emma K., 9 let
Česká republika
Dvojptáček
hlasů: 26
IKEA Praha-Zličín
Lukáš K., 6 let
Česká republika
Mandarínek
hlasů: 22
IKEA Ostrava
Frida G., 8 let
Česká republika
Mimozemšťan z duhy
hlasů: 22
IKEA Ostrava
Michaela P., 9 let
Česká republika
sova
hlasů: 21
IKEA Brno
Kateřina K., 10 let
Česká republika
OBJÍMAJÍCÍ KAMARÁD
hlasů: 20
IKEA Praha-Černý Most
Lenka K., 9 let
Česká republika
MIMOZEMŠŤAN
hlasů: 19
IKEA Praha-Černý Most
Magdaléna O., 8 let
Česká republika
sova
hlasů: 18
IKEA Brno
Nela K., 7 let
Česká republika

Ti nejmenší mívají ty největší nápady

I letos jsme pro děti připravili soutěž, v níž mohly spolu s vrstevníky z celého světa navrhnout, jak by měla vypadat jejich vysněná plyšová hračka. Podle vítězných návrhů vyrábíme hračky, které se budou prodávat v IKEA v příštím roce před Vánoci.


Soutěž má národní a mezinárodní kolo.

Ve dnech od 5. do 7. listopadu mohly děti nakreslit své návrhy ve všech obchodních domech IKEA.

Porota z IKEA vybrala 20 návrhů z každého obchodního domu.


Od 20. listopadu do 2. prosince jste si mohli na našem webu prohlédnout 20 vybraných návrhů za každý obchodní dům a členové IKEA FAMILY registrovaní nejpozději k 19. listopadu 2015 mohli hlasovat pro ty nejlepší. Tři návrhy s největším počtem hlasů za každý obchodní dům postoupily do mezinárodního kola.

Ze všech zemí bylo vybráno 10 návrhů, podle nichž vyrábíme hračky, které se budou prodávat v IKEA před Vánoci v roce 2016.

Jména a návrhy vítězů mezinárodního kola jsme zveřejnili začátkem února 2016.

Co se u nás děje?

Další kouzelné návrhy od českých dětí

PODMÍNKY SOUTĚŽE IKEA
PRO MALÉ DESIGNÉRY PLYŠOVÝCH HRAČEK 2015
(dále jen „soutěž“)

Vstupní požadavky
1. IKEA Česká republika, s.r.o. se sídlem Skandinávská 1, 155 00 Praha 5, IČO: 27081052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 94828 ve spolupráci s IKEA of Sweden AB se v tomto dokumentu dále označuje jen jako IKEA.
2. Soutěž bude zahájena ve všech obchodních domech IKEA v České republice v období od 2. 11. 2015 do 31. 12. 2016. V jednotlivých obchodních domech může soutěž probíhat v různých termínech. Data všech těchto termínů budou oznámena členům klubu IKEA FAMILY prostřednictvím webových stránek www.IKEA.cz.
3. Soutěž je určena dětem, jejichž rodiče a zákonní zástupci jsou členy klubu IKEA FAMILY. Věk dětí je stanoven na 1–12 let (nejvýše poslední den před dosažením věku 13 let). Zaměstnanci IKEA a jejich nejbližší příbuzní jsou ze soutěže vyloučeni.
4. IKEA si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže vyzvat kteréhokoli člena klubu IKEA FAMILY k prokázání totožnosti a/nebo oprávněnosti účastnit se soutěže o ceny. Pokud je účastník vyzván k prokázání těchto skutečností a neučiní tak, IKEA může výhradně na základně vlastního rozhodnutí takového účastníka ze soutěže vyloučit.
5. Účast v soutěži není podmíněna nákupem zboží.
6. Všichni zájemci o účast v soutěži musejí mít souhlas rodiče nebo zákonného zástupce. V den osobní účasti v soutěži se též požaduje rodičovský dohled.
7. Každé dítě smí odevzdat pouze jeden příspěvek. Žádnému dítěti nesmějí pomáhat rodiče, opatrovníci ani třetí strany. Veškeré takto vytvořené příspěvky budou ze soutěže vyřazeny. Pozdě odevzdané či neúplné příspěvky budou rovněž vyřazeny.
8. Soutěž bude mít 4 kola:

1. kolo proběhne v termínu 5.–7. 11. 2015.
V tomto termínu se účastníci a jejich zákonní zástupci zúčastní workshopu pořádaného ve zvoleném obchodním domě IKEA. Během něj účastník pod dohledem zákonného zástupce nakreslí svou vysněnou plyšovou hračku. Žádnému účastníkovi nesmí nikdo pomáhat, pokud se tak stane, bude takový účastník ze soutěže vyloučen. Ze soutěže budou vyřazeny také pozdě odevzdané nebo nehotové práce. Každý účastník může soutěžit pouze s jednou kresbou.
Během workshopu je třeba, aby na účastníka dohlížel jeho zákonný zástupce. Kresba musí být provedena na bílém papíře velikosti A4, který každé dítě dostane na workshopu. Na zadní stranu musí každý účastník nebo jeho zákonný zástupce uvést:
• jméno a příjmení dítěte
• místo a zemi
• věk dítěte
• členské číslo karty IKEA FAMILY zákonného zástupce dítěte
• popis/vysvětlení kresby.

Všechny kresby automaticky postoupí do 2. kola.

2. kolo proběhne od 9. do 15. listopadu 2015, kdy interní zaměstnanci IKEA svým hlasováním vyberou za každý obchodní dům 20 kreseb, které postoupí do 3. kola.
Všechny kresby budou vystaveny ve vnitřních prostorách obchodního domu a budou označeny přiděleným číslem. Interní zaměstnanci mohou v rámci hlasování dát svůj hlas jen jednomu obrázku (1 zaměstnanec – 1 hlas). Hlasování se bude provádět tak, že zaměstnanec napíše přidělené číslo obrázku, své jméno a ID na list papíru, který vloží do schránky určené k tomuto účelu.
V pondělí 16. 11. 2015 v 9.00 hodin otevře tuto schránku lokální marketingový ředitel a podle počtu hlasů vybere za daný obchodní dům 20 kreseb, které postoupí do třetího kola.
3. kolo proběhne od 20. 11. do 2. 12. 2015, kdy všechny obrázky, které postoupily z 2. kola, budou představeny na www.ikea.cz/maly-designer, kde místní členové IKEA FAMILY budou moci svým hlasováním vybrat 3 kresby na obchodní dům, které pak postoupí do 4. kola.
Všechny obrázky vybrané ve 2. kole budou představeny místním členům IKEA FAMILY, včetně informací o počtu již obdržených hlasů. Bude uvedeno, za jaký obchodní dům obrázek soutěží.
Pokud bude chtít místní člen IKEA FAMILY hlasovat pro vybraný obrázek, bude muset zadat své číslo IKEA FAMILY a e-mailovou adresu, která bude porovnána s adresou uvedenou v databázi IKEA FAMILY. Hlasování bude platné a možné pouze v případě, že ověření proběhne v pořádku, tj. údaje v databázi budou shodné s těmi, které uvedl člen
klubu IKEA FAMILY. Každý místní člen IKEA FAMILY může pro vybraný obrázek hlasovat jen jednou. Hlasovat mohou všichni členové klubu IKEA FAMILY, kteří byli zaregistrováni do 19. 11. 2015.
Hlasování bude ukončeno v úterý 2. 12. v poledne a za každý obchodní dům budou vybrány 3 obrázky, které získaly nejvíce hlasů. Ty pak postoupí do 4. kola. V případě rovnosti hlasů rozhodne na úrovni obchodního domu o vítězi postupujícím do 4. kola lokální marketingový manažer daného obchodního domu.
Všechny vítězné kresby z národních kol budou zaslány do IKEA of Sweden nejpozději do 10. 12. 2015.

4. kolo proběhne 11.–18. 12. 2015, kdy porota IKEA of Sweden vybere ze všech zaslaných obrázků 10 vítězných kreseb. Porotu budou tvořit členové týmu zabývajícího se vývojem plyšových hraček v IKEA of Sweden.
Všechny vítěze mezinárodního kola bude IKEA neveřejně informovat začátkem ledna 2016.
Veřejně budou všichni vítězové mezinárodního kola vyhlášeni 14. ledna 2016 formou tiskové zprávy.
Všichni vítězové všech kol budou informováni e-mailem.
O vítězi soutěže rozhodne IKEA a toto rozhodnutí bude konečné a závazné. Se členy IKEA FAMILY nebude ohledně vítězů soutěže navazována žádná korespondence.
Všechny vítězné obrázky budou představeny během 12. týdne roku 2016 na zasedání rady „Wash and product Council“ IKEA of Sweden.
Limitovaná kolekce vytvořená na základě vítězných obrázků bude uvedena na trh v listopadu 2016.

Jak se soutěže zúčastnit

9. V případě osobní účasti v soutěži budou zájemci pozváni do obchodního domu IKEA (v termínech potvrzených jednotlivými obchodními domy). Na místě budou účastníci vyzváni, aby nakreslili svou „vysněnou” plyšovou hračku.
10. Seznam vybraných 3 obrázků („národních finalistů”) sestaví zaměstnanci IKEA ČR. Finalisté budou určeni na základě hlasování návštěvníků IKEA prostřednictvím internetu/mikrostránky.
11. 3 obrázky národních finalistů budou poté zaslány do IKEA of Sweden AB, kde porota vybere 10 vítězných obrázků ze všech zúčastněných zemí („mezinárodních vítězů”). Porota je sestavená z odborníků na tvorbu výrobků pro děti (Vývojář, Technik vývoje, Designér, Plánovač sortimentu, Zástupce obchodního týmu) z IKEA of Sweden AB.
12. Kritériem pro posouzení a výběr konečných 10 kreseb je atraktivita, neotřelost, komerční potenciál a to, zda je podle návrhu možné vyrobit plyšovou hračku.

Ceny
13. Za každý příspěvek odevzdaný na úrovni obchodního domu (účastníci 1. kola) bude udělen diplom a 5 škudlíků.
14. Každý z 20 finalistů na úrovni obchodních domů (vybraní účastníci 2. kola) obdrží krabici výrobků MÅLA.
15. Každý z 12 vítězů z České republiky (vybraní účastníci 3. kola) obdrží 50 dětských penízků-škudlíků a plyšovou hračku.
16. Každý z 10 vítězů na mezinárodní úrovni (vybraní účastníci 4. kola) obdrží jednu vzorovou plyšovou hračku vyrobenou společností IKEA of Sweden podle jeho/její kresby.
17. Žádná z cen nemůže být předmětem vyjednávání, ceny jsou nepřenosné a nelze za ně vyplatit peněžitou náhradu. Ceny ani žádnou jejich část nelze nahradit alternativou v podobě hotovosti či kreditu. IKEA si vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou odpovídající hodnoty v případě nenadálých okolností, které nemůže ovlivnit. Vítěz zaplatí veškeré případné daně související s cenou.
18. IKEA si vyhrazuje svrchované právo vybrat náhradního vítěze a cenu udělit jinému účastníkovi soutěže v případě, že má IKEA rozumný důvod domnívat se, že účastník soutěže jednal v rozporu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu, či jednal způsobem, který IKEA považuje za nepatřičný, nezákonný či pohoršlivý.
19. Finalisté a vítězové na mezinárodní úrovni budou vyrozuměni e-mailem a telefonicky.
20. O vítězi soutěže rozhoduje IKEA a toto rozhodnutí je konečné a závazné. Se členy IKEA FAMILY nebude ohledně vítězů soutěže navazována žádná korespondence.

Odpovědnost a povolení
21. Organizátorem této soutěže je IKEA Česká republika se sídlem Skandinávská 1, 155 00 Praha 5, IČO: 27081052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94828. Veškeré dotazy ohledně soutěže by měly být zasílány manažerce IKEA FAMILY. Kontaktní údaje: info@ikeamalydesigner.cz
22. IKEA nepřijímá odpovědnost za síťové, počítačové či softwarové chyby jakékoli povahy, které mohou omezit či zpozdit odeslání či přijetí vašeho e-mailu. Důkaz o odeslání není důkazem o přijetí.
23. IKEA neponese odpovědnost za žádné ztráty vzniklé v důsledku odložení, zrušení, zdržení či změn týkajících se ceny, které IKEA nemůže ovlivnit, ani za žádné
kroky či neplnění závazků žádné třetí dodavatelské strany. IKEA nevylučuje ani nikterak neomezuje svou odpovědnost za smrt či újmu na zdraví vzniklé v důsledku nedbalosti či nekalého jednání ze strany Společnosti.
24. Před vstupem do soutěže budou zájemci (či jejich rodič/právní zástupce) požádáni, aby poskytli určité osobní údaje včetně jména a věku účastníka, kontaktní e-mailové adresy, telefonního čísla a členského čísla IKEA FAMILY jejich rodiče či zákonného zástupce. IKEA použije osobní údaje každého účastníka pro účely vedení této soutěže a kontaktování účastníků, kteří postoupí do užšího výběru a/nebo vítězů. IKEA bude také tyto údaje sdílet s jinými společnostmi skupiny společností IKEA Group v rámci vyhodnocovacího procesu. Vstupem do soutěže a poskytnutím těchto informací každý účastník a jeho rodič/zákonný zástupce souhlasí, že tyto osobní údaje a kresby budou použity, jak je uvedeno výše.
25. Podrobnosti v podobě křestního jména výherce ceny a názvu místního obchodního domu IKEA budou po ukončení soutěže k dispozici na základě písemného dotazu na níže uvedenou adresu a uvedení jména a data soutěže.

Vaše osobní údaje a Duševní vlastnictví
26. IKEA a veškeré franšízy IKEA by rády zveřejnily jméno, věk a soutěžní příspěvek (kresbu) kteréhokoli z účastníků na svých webových stránkách a prostřednictvím jiných mediálních kanálů za účelem reklamy a propagace. Vstupem do této soutěže účastníci a jejich rodiče/zákonní zástupci souhlasí, že výše uvedené informace budou tímto způsobem užity bez dalšího souhlasu, vyrozumění či kompenzace.
IKEA by podle soutěžních příspěvků (kreseb) 10 mezinárodních vítězů ráda vytvořila návrhy nových výrobků a vyrobila podle těchto návrhů limitovanou nabídku produktů k prodeji ve všech licencovaných obchodních domech IKEA a licencovaných internetových obchodech IKEA (komerční využití). Za každou prodanou plyšovou hračku z této limitované nabídky výrobků věnuje nadace IKEA Foundation finanční dar charitativním organizacím vybraným výhradně nadací IKEA Foundation, které podporují děti v nouzi. (Výše daru z každé plyšové hračky se přezkoumává a bude nejméně 1 euro za každou prodanou plyšovou hračku.) Vstupem do této soutěže účastníci a jejich rodiče/zákonní zástupci souhlasí, že výše uvedené informace budou tímto způsobem užity bez dalšího souhlasu, vyrozumění či kompenzace.
27. Informace získané od účastníků a/nebo jejich rodičů/zákonných zástupců budou zpřístupněny třetím stranám pouze tehdy, pokud se týkají vítězů a pouze takovým třetím stranám, které potřebují tyto údaje znát, aby mohly umožnit předání ceny. Vstupem do této soutěže souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje zpřístupníme výše uvedeným způsobem, a to bez ohledu na to, že takové třetí strany mohou sídlit mimo Evropskou unii. IKEA bude rovněž tyto informace sdílet s jinými společnostmi v rámci skupiny společností IKEA Group a jinými společnostmi IKEA. Tyto společnosti opět mohou sídlit mimo Evropskou unii.
28. U účastníků soutěže ve věku 12 let a mladších je ke vstupu do soutěže třeba souhlas rodiče/zákonného zástupce. Každý člen IKEA FAMILY, který svolí se vstupem svého dítěte do této soutěže, současně souhlasí s tím, že IKEA zpracuje osobní údaje jeho dítěte v souladu s postupem popsaným výše v těchto podmínkách.
29. Všechny soutěžní příspěvky musejí být původními díly účastníků. Veškerá práva duševního vlastnictví včetně copyrightu a právní ochrany designu vztahující se ke kresbám poskytnutým účastníky, včetně vítězných příspěvků a hraček vyrobených podle návrhů poskytnutých v soutěžních příspěvcích, budou náležet IKEA počínaje okamžikem, kdy budou soutěžní příspěvky poskytnuty IKEA.
30. Kromě cen udělených podle těchto podmínek nebude mít 10 účastníků soutěže, jejichž kresby budou určené ke komerčnímu využití, žádná práva k návrhům ani právo na odměnu, náhradu ani na žádné jiné požitky vyplývající z  užití jejich návrhu. IKEA nevyvine výrobky na základě žádného příspěvku, který v soutěži nevyhrál. V případě, že kterýkoli z 10 návrhů nebude možné vyrobit nebo komerčně využít, vyhrazuje si IKEA právo vyřadit tento produkt z nabídky výrobků ke komerčnímu využití a nahradit jej výrobkem na základě jiné kresby z kteréhokoli z příspěvků.
31. Tato soutěž a veškeré spory či nároky z ní plynoucí nebo vzniklé v souvislosti s ní budou rozhodovány a vykládány v souladu se zákony České republiky a případné spory budou řešeny v Praze dle českého práva. 32. Má se za to, že vstupem do této soutěže všichni účastníci přijímají tyto podmínky a považují je za závazné.
33. Souhlas se zpracováním osobních údajů

* Zákonný zástupce (dále „zástupce") účastníka soutěže dále „účastník") uděluje souhlas společnosti IKEA Česká republika, s.r.o. se zpracováním osobních údajů zástupce a účastníka v rozsahu jméno a příjmení zástupce a účastníka, e-mailová adresa zástupce, telefonní číslo zástupce, věk účastníka a členské číslo IKEA FAMILY zástupce po dobu konání soutěže za účelem jejího vyhodnocení, tj. vyhlášení vítězných návrhů. Souhlas lze kdykoliv písemně odvolat na adrese: IKEA Česká republika, s.r.o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5 – Zličín, do rukou pracovníka na pozici Privacy officer a nebo e-mailem na adrese: privacy.officer@ikea.com Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Zástupce má právo přístupu k osobním údajům zástupce a účastníka, na jejich opravu a další práva vyplývající z § 21 Zákona. Osobní údaje zástupce a účastníka budou předány jiným společnostem skupiny IKEA Group jenom v případě, že účastník bude autorem jednoho z vítězných návrhů a proto, aby pomocí těchto údajů mohla přijímací společnost kontaktovat zástupce za účelem dalšího jednání v souvislosti se soutěží.
* Zástupce souhlasí, že v průběhu soutěže budou pořízeny fotografie či obrazové záznamy jeho osoby a osob, jejichž je zákonným zástupcem, a že tyto fotografie/záznamy budou zveřejněny v tištěných i elektronických médiích společností skupiny IKEA Group, IKEA Foundation a dále v hromadných sdělovacích prostředcích za účelem propagace Soutěže. Souhlas lze kdykoliv písemně odvolat na adrese: IKEA Česká republika, s.r.o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5 – Zličín, do rukou pracovníka na pozici Privacy officer a nebo e-mailem na adrese: privacy.officer@ikea.com.